Konuşmacı Detayları

Speaker 2

Dr. İsa Sertkaya

2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi Anabilim dalından aldıktan sonra, 2014 yılında yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi Anabilim dalında doktorasını tamamladı. Doktora tezini Simetrik şifreleme sistemlerinin karmaşıklık kriterlerini koruyan dönüşümler üzerine yaptı. Halen, TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nde Matematiksel ve Hesaplamalı Bilimler Bölümünde Başuzman Araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Mahremiyet artıcı teknolojiler, Bulut Bilişim ve Blokzincir üzerinde güvenlik ve mahremiyet, eşleme tabanlı şifrelemeler, Simetkrik Şifrelemeler başlıca çalışma alanlarıdır.